Ποιοι Είμαστε

Σκοπός μας

Σκοπός όλων μας είναι η ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν τις νεότερες γενιές της Θεσσαλονίκης αλλά και της Ελλάδος. Η συζήτηση και η ανοιχτή συμμετοχή όλων σε καίρια ζητήματα που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον μας. Η διοργάνωση εκδηλώσεων αλλά και κοινωνικών δράσεων με στόχο την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με απώτερο σκοπό την εξάλειψη διακρίσεων, ανισοτήτων και εκμετάλλευσης σε κάθε δυνατή μορφή.

Οι Αξίες μας

Οι αξίες μας βασίζονται στο τρίπτυχο της δικαιοσύνης, ισότητας και προσφοράς. Γύρω από αυτές τις αξίες χτίζουμε τη δομή μας, σχεδιάζουμε τις δράσεις μας και προσδοκούμε στην ορθή διαχείριση όλων των ζητημάτων.

Ισότητα

Δικαιοσύνη

Προσφορά

Στοιχεία Επικοινωνίας

#mazi.youth

Empowering Youth, Change the World

All rights reserved. Copyrights @ maziyouth.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας